Ειρήνη Θανουρή

Χειρουργός Οδοντίατρος

Ιατρείο Οδοντιατρικής Πρόληψης & Θεραπείας

Η λειτουργία του ιατρείου βασίζεται στην προληπτική οδοντιατρική. Η πρόληψη είναι φιλοσοφία ζωής την οποία προσπαθούμε να μεταδώσουμε και στους ασθενείς μας. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους ασθενείς στη σωστή στοματική υγιεινή και να τους ενεργοποιήσουμε μέσα από πρόγραμμα συχνών επανελέγχων.

Παράλληλα, στοχεύουμε στην επίλυση των προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος μέσα από τη φιλοσοφία της ελάχιστης παρέμβασης στους οδοντικούς ιστούς και της ύψιστης αισθητικής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εξελιγμένων βιοϋλικών και την επιλογή επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών. Συγχρόνως μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση προσφέρουμε στους ασθενείς υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση έχουν οι μικροί ασθενείς μας, λόγω της μετεκπαίδευσης στο αντικείμενο της παιδοδοντίας, με σκοπό την εξάλειψη του φόβου για τον οδοντίατρο. Οι θεραπείες επομένως προσπαθούμε να είναι εντελώς ανώδυνες με εξοπλισμό και υλικά προσαρμοσμένα στα παιδιά.

Έμφαση δίνεται παράλληλα στην αντιμετώπιση φοβικών ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ένα περιβάλλον φιλικό μέσα από την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία, αλλά και την ειδική διαμόρφωση του χώρου.

Στο οδοντιατρείο μας τηρούνται οι πιο αυστηρές μέθοδοι αποστείρωσης και η απολύμανση του χώρου αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

Επίσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο υπάρχει μια ομάδα συνεργατών εξειδικευμένων στο αντικείμενο της περιοδοντολογίας, ορθοδοντικής και ενδοδοντίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε, μέσα από παραπομπή στους αντίστοιχους συναδέλφους, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών μας.

Μικροσκόπιο

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι οδοντιατρικές πράξεις και ιδίως η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) έχουν χαμηλό έως μέτριο ποσοστό επιτυχίας εάν γίνουν χωρίς τη χρήση μεγέθυνσης. Με το μικροσκόπιο το ποσοστό επιτυχίας σε όλες τις εργασίες του οδοντιάτρου προσεγγίζει το 100%.

Ειρήνη Θανουρή - Χειρουργός Οδοντίατρος - Η φιλοσοφία μας