Ειρήνη Θανουρή

Χειρουργός Οδοντίατρος

Ιατρείο Οδοντιατρικής Πρόληψης & Θεραπείας

αρχική εικόνα-νέκρωση λόγω τραύματος αρχική εικόνα-νέκρωση λόγω τραύματος τελική εικόνα μετά τη θεραπεία και την εσωτερική λεύκανση τελική εικόνα μετά τη θεραπεία και την εσωτερική λεύκανση

Εσωτερική λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού

Εσωτερική λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού μετά από τραυματισμό

Επιστροφή στα περιστατικά