Ειρήνη Θανουρή

Χειρουργός Οδοντίατρος

Ιατρείο Οδοντιατρικής Πρόληψης & Θεραπείας

αρχική εικόνα μετά το τραύμα αρχική εικόνα μετά το τραύμα Συρραφή ιστών, επανατοποθέτηση δοντιού και ακινητοποίηση Συρραφή ιστών, επανατοποθέτηση δοντιού και ακινητοποίηση
Συρραφή χείλους Συρραφή χείλους Τελική εικόνα-επούλωση Τελική εικόνα-επούλωση
Τελική εικόνα εξωτερικά Τελική εικόνα εξωτερικά

Οδοντικό τραύμα-αθλητισμός

Οδοντικό τραύμα-αθλητισμός

Επιστροφή στα περιστατικά